Learn Before Flight

Tlo2
Tlo2

Czy wiesz, że…?

Czy wiesz, że....?

LVTO (Low visilibility take-off) to start przy widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR) mniejszej niż 400 metrów, ale nie mniejszej niż 75 metrów. Minima do startu wyrażone są w konkretnych wartościach RVR dla początku (TDZ), środka (MID) oraz końca drogi startowej (END lub roll-out) i zależne są od dostępnego oświetlenia nawigacyjnego.

Ale…
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  – jeśli aktualna wartość RVR dla początku drogi startowej (TDZ) jest niższa od wymaganej – pilot może sam oszacować widzialność 
i tym samym podjąć decyzję o wykonaniu startu. Możliwość samodzielnego szacowania widzialności dotyczy tylko pierwszej tercji drogi startowej, stąd w takim przypadku, aktualne wartości RVR dla MID oraz END muszą być odpowiadać minimom przedstawionym w tabeli.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *