Learn Before Flight

Tlo2
Tlo2

Czy wiesz, że…?

Czy wiesz, że....?

Minimalna wysokość lotu VFR w nocy = minimalna wysokość lotu IFR ?

Lot VFR w nocy, z wyjątkiem przypadków gdy jest to konieczne ze względu na start lub lądowanie musi być wykonywany na poziomie odpowiednio z przewyższeniem 2000 ft (nad terenem wyżynnym lub nad obszarami górskim) oraz 1000 ft (nad terenem inny niż wyżynny/obszary górskie) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 8 km od przypuszczalnej pozycji statku powietrznego.

Ale…

Czy to oznacza, że planując lot w nocy musi studiować wszystkie przeszkody na naszej planowanej trasie i cyrklem rysować 8 km promienie? NIE – można to rozwiązać na 2 sposoby:

1) Wystarczy, że do opublikowanej na lotniczej mapie Polski wartości MEF (Maximum Elevation Figure – maksymalna wysokość obiektów) w zależności od terenu (górski/wyżynny, nizinny) dodamy wartość odpowiednio 1000 ft  lub      2000 ft. Tak obliczona wysokość zapewni nam wymagane przewyższenie nad przeszkodami w nocy; lub

2) Lot zaplanujemy na wysokości AMA  (Area Minimum Altitude), którą znajdziemy na mapie tras lotniczych dostępnej w AIP IFR ENR 6.1.1

Żródło: AIP POLSKA, ENR 6.1.1

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *