Learn Before Flight

Tlo2
Tlo2

Czy wiesz, że…?

Czy wiesz, że….? W  obszarze  kontrolowanym  FIR  WARSZAWA (> FL 095)  oraz: 1)CTR EPWA2) CTR EPGD3) CTR EPKK 4) CTR EPKT 5) CTR EPPO 6) CTR EPRZ 7) CTR EPMO 8) CTR EPWR 9) TMA RZESZÓW wymagane jest wyposażenie statku powietrznego w transponder pracujący w modzie A i C?     Ale…Na Nasz wniosek (prośba telefoniczna)

Czy wiesz, że…?

Czy wiesz, że….? Przejście z lotu IFR do lotu VFR powinieneś zgłosić do właściwego organu ATS stosując frazeologię:                             ANULUJĘ MÓJ LOT IFR / CANCELLING MY IFR FLIGHT Powyższe jest niezwykle istotne dla kontrolerów ruchu lotniczego / informatorów FIS, gdyż zmianie ulega rodzaj zapewnianej Wam służby. Dodatkowo, pamiętaj, że: 1) Gdy  statek  powietrzny  wykonuje  lot  IFR

Czy wiesz, że…?

Czy wiesz, że….? Minimalna wysokość lotu VFR w nocy = minimalna wysokość lotu IFR ? Lot VFR w nocy, z wyjątkiem przypadków gdy jest to konieczne ze względu na start lub lądowanie musi być wykonywany na poziomie odpowiednio z przewyższeniem 2000 ft (nad terenem wyżynnym lub nad obszarami górskim) oraz 1000 ft (nad terenem inny

Czy wiesz, że….?

Czy wiesz, że….? ADIZ /Air Defence Zone/ to strefa identyfikacji obrony powietrznej znajdująca się przy granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Na lot w strefie ADIZ wymagane jest złożenie planu lotu w którym w polu 18 (uwagi) należy umieścić wskaźnik RMK/ADIZ. Co więcej, w przypadku lotów VFR w przestrzeni G wymagane jest dodatkowe powiadomienie właściwego