Learn Before Flight

Tlo2
Tlo2

Czy wiesz, że…?

Czy wiesz, że....?

Przejście z lotu IFR do lotu VFR powinieneś zgłosić do właściwego organu ATS stosując frazeologię:
                             ANULUJĘ MÓJ LOT IFR / CANCELLING MY IFR FLIGHT

Powyższe jest niezwykle istotne dla kontrolerów ruchu lotniczego / informatorów FIS, gdyż zmianie ulega rodzaj zapewnianej Wam służby.

Dodatkowo, pamiętaj, że:

1) Gdy  statek  powietrzny  wykonuje  lot  IFR w  warunkach  VMC  lub  napotka  takie  warunki,  to  nie  anuluje  swojego  planu  lotu  IFR,  jeżeli  nie  przewiduje  i  nie  zamierza  kontynuować  lotu  przez  dłuższy  okres  w  stabilnych  warunkach  meteorologicznych  dla  lotu  z  widocznością (VMC),

2) Organ ATS NIGDY nie będzie Ci proponował ani sugerował przejścia do lotu VFR,

3) W przypadku, gdzie zakładamy przejście z lotu IFR do lotu VFR (np. lot z EPWA na lotnisko  niekontrolowane dopuszczone tylko do ruchu VFR) – powyższe musi znaleźć odzwierciedlenie w planie lotu, odpowiednio: litera Y w polu 8 FPL (Przepisy wykonywania lotu) oraz planowane miejsce/wysokość przejścia do lotu VFR w polu 15 FPL (Trasa) np. SOXER N0100A020 VFR,

4) Jeśli nie odpowiednich warunków meteorologicznych do przejścia do lotu VFR w uprzednio zaplanowanym miejscu (zgodnie z FPL) – powiadom o tym organ ATS i wskaż swoje dalsze intencje.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *