Learn Before Flight

Tlo2
Tlo2

Czy wiesz, że….?

Czy wiesz, że....?

ADIZ /Air Defence Zone/ to strefa identyfikacji obrony powietrznej znajdująca się przy granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą.
Na lot w strefie ADIZ wymagane jest złożenie planu lotu w którym w polu 18 (uwagi) należy umieścić wskaźnik RMK/ADIZ. Co więcej, w przypadku lotów VFR w przestrzeni G wymagane jest dodatkowe powiadomienie właściwego terytorialnie FIS lub Centrum Operacji Powietrznych, że lot będzie wykonywany w strefie ADIZ. Powyższa procedura umożliwia organom systemu obrony powietrznej kraju na szybszą identyfikację statków powietrznych wykonujących lot przy granicy naszego Państwa.

Ale…

W sytuacji, w której nasz statek powietrzny  nie jest wyposażony w radiostację umożliwiającą utrzymanie dwustronnej łączności radiowej z FIS (np. motolotnie), na nasz wniosek właściwy organ wojskowy może wydać nam zgodę na wykonywanie lotów w strefie ADIZ. W takim przypadku, nie jest nawet wymagane złożenie planu lotu, a wyłącznie konieczność uzyskania zgody od strony wojskowej oraz poinformowanie właściwego terytorialnie FIS lub AMC Polska o lokalizacji i czasie naszych lotów.

PAMIĘTAJ JEDNAK: Oprócz ADIZ, na całej długości naszej  wschodniej granicy na potrzeby Straży Granicznej wyznaczono strefy TRA, które są aktywowane całodobowo w przedziale wysokości GND – 4400 ft. Oprócz ogarnięcia samej procedury lotu w ADIZ wymagane będzie również skoordynowanie naszego lotu w TRA.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *